Pořadatel

SIDURI, zapsaný spolek se sídlem v  Kuksu

Organizační zajištění

WAMAK CZ s.r.o. , Nerudova 855 , 500 02 Hradec Králové

kontaktní osoba – Markéta Chroboková (Novotná) , email novotna@wamak.cz , tel. 775 715 979

Přihlášky na stánkový prodej možné přes webtržiště nebo na emailu novotna@wamak.cz